Aankoopproces

Een woning aankopen in Spanje gaat niet zomaar en er moeten dus met veel aspecten rekening gehouden worden, waarbij alles begint met het bepalen van uw wensen en budget.

Deze wensen kunnen inhouden dat U graag een woning wenst aan te kopen als Anderzijds als permanente woning waarbij in beide gevallen de lokatie even belangrijk is of zelfs nog belangrijker.

Wij helpen U graag met het aanbevelen van hotelverblijven of B & B en begeleiden U graag in uw zoektocht naar de ideale woning.

Wat voor ons van primordiaal belang is is dat wij ons een zo goed mogelijk beeld kunnen vormen van uw wensen en uw budget. Dit is de enige manier om zo goed mogelijk begeleidt te worden in uw eigen taal, zodat U op de meest comfortabele manier de juiste keuze kan maken.

Aankoopkosten :

Momenteel moet U rekenen op een meerkost van ongeveer 13 tot 14 %. Als voorbeeld nemen we een woning met aankoopprijs 100.000 € + 13 % kosten = 113.000 €

Dit voor nieuwbouwwoningen

Deze kosten bestaan uit het volgende :

  • B.T.W (I.V.A.) 10 % op de waarde van de woning
  • Zegelrecht (AJD) 1 % op de waarde van de woning
  • Andere aankoopkosten (advocaat, notaris, registratiekosten, lokale belastingen, enz..) 3 % van de waarde van de woning.

De aankoopkosten voor een herverkoop (bestaande woning) bedraagt 13 %.

Hier wordt geen zegelrecht in rekening gebracht, vandaar het verschil.

Aankoopakte of reserveringscontract (compromis)

Bij nieuwbouw wordt dit na akkoord van de koper opgesteld door uw advocaat van keuze tussen de bouwheer en de koper. Het verplicht voorschot van 3.000 € wordt dan overgemaakt op zijn/haar bankrekeningnummer dit ter bescherming van onze klanten. Dit wordt overgemaakt aan de bouwheer na verificatie van alle wettelijke overdrachtsdocumenten.

Bij herverkoop (bestaande woning) wordt dit contract eveneens opgemaakt door uw advocaat van keuze, maar dan tussen de eigenaar van de woning welke “meestal” ook door een advocaat wordt vertegenwoordigd. Ook hier wordt een verplicht voorschot van 3.000 € gevraagd welke op het bankrekeningnummer van uw advocaat wordt overgemaakt.

Bij nieuwbouwwoningen is er verschillend van bouwheer tot bouwheer een afbetalingsplan welke moet worden nageleefd volgens de afwerking van de woning.

Bij herverkoop is het de verkoper die bepaald hoe hij/zij betaald wilt worden.

Uiteraard is dit meestal in overleg met de aankoper en bekomen we een akkoord.

In de meeste gevallen wordt er ons gevraagd een betrouwbare advocaat aan te bevelen wat we dan ook graag doen.

In ieder geval is het sterk aangeraden een advocaat van de streek zelf te raadplegen welke bekend staat bij de gemeentebesturen en beëidigd is.

Formaliteiten :

NIE nr. :

Bij het aankopen van een woning heeft U altijd een NIE nr. nodig. (Número de Identidad de Extranjero).

Dit is een fiscaal nummer dat elke aankoper van een woning in Spanje nodig heeft.

Er wordt geen onderscheidt gemaakt tussen residenten en niet-residenten.

Residenten zijn aankopers welke hier permanent wonen of langer dan 181 dagen verblijven en ook hier hun adres staan hebben en dus belastingsplichtig zijn.

Niet-residenten zijn dus tijdelijke verblijvers (minder dan 181 dagen) en belastingsplichtig zijn in hun thuisland.

Het bekomen van een NIE nr. kan op 2 manieren bekomen worden :

  1. Via de Spaanse Ambassade te Hertogstraat 9, te Brussel (zie Info Aankoop” rubriek “NIE nr.” op onze website). Deze manier is de goedkoopste en de aanvraag ervan verloopt vlot.
  2. Ter plaatse via onze referentie.

Spaans bankrekeningnummer :

In Spanje worden de nutsvoorzieningen (elektriciteit/waterrekeningen) alsook de belastingen verplicht via domiciliëring betaald.

Ook deze vorm van “diensten” kunnen door ons worden verzorgd.

Advocaat

In Spanje is het de advocaat die zich over alle juridische formaliteiten ontfermt.

Hij/zij gaat alle documenten van de te verkopen woning onderzoeken en zorgt ervoor dat je geen “kat in een zak koopt”. Vandaar wijzelf nooit het “deposito” of het verplichte voorschot van 3.000 € nooit in ontvangst nemen. Indien mocht blijken dat de woning om één of andere niet verkoopbaar zou blijken te zijn, krijgt U uw voorschot terug. Deze werkwijze garandeert en minimaliseert onmiddellijk uw risico tot aankoop.

U betaald slecht 50 % van het ereloon van uw advocaat voor het onderzoeksrapport en tijdens oplevering bij de notaris de andere 50 €.

Notaris :

Deze controleert enkel de identiteit van de eigenaars en ondertekent de officiële aankoopakte (escritura). De notaris wordt bezocht op de dag van de ondertekening en wordt door de verkoper bepaald waar dit plaatsvindt.

De sleutels van de woning worden overhandigd na het betalen van het openstaand saldo van de woning, de notaris en de registratierechten waarbij er een origineel kopij van de akte wordt overhandigd aan de aankoper.