Belastingen voor niet-residenten

Inkomensbelasting

Deze richtlijnen gelden voor een niet-inwoner die slechts 1 eigendom bezit in Spanje voor privé gebruik. Voor de andere gevallen heeft U gespecialiseerd advies nodig van uw advocaat.

Er wordt algemeen aangenomen dat het tarief van de inkomensbelasting (I.R.P.F.) 25 % bedraagt met als toepassing 2 % van de kadastrale waarde van het onroerend goed. Als voorbeeld :

Woning heeft 100.000 € gekost à x 2 % = 2.000 € x 25 % = 500 €

Gemeentebelasting op onroerend goed (I.B.I.)

Dit wordt ook wel eens SUMA genoemd, maar dit is eigenlijk het gebouw waar je je dit betalen moet. Dit is een jaarlijkse belasting op het onroerend goed en is bijna vergelijkbaar met het kadastraal inkomen in België of Nederland. Het is het gemeentebestuur welke het percentage bepaald en dat van toepassing is op de kadastrale waarde van het onroerend goed, dit uiteraard binnen de wettelijk bepaalde grenswaarde.