Juridisch advies

We werken samen met professionele en onafhankelijke advocaten.

Hun juridische diensten omvatten het volgende :

  • Opzoekingen bij het Kadaster om na te gaan of het onroerend goed in volledige eigendom, vrij en onbelast is.
  • Controle van de gemeentelijke vergunningen
  • Bij nieuwbouw aanvraag van bankgarantie van de bouwheer mbt de termijnbetaling
  • Documenten opvragen om de eigendomsakte voor de notaris te laten verlijden.
  • Persoonlijke begeleiding bij de notaris of vertegenwoordiging door volmacht.
  • Betaling van alle uitgaven mbt de uitvoering van het contract (notariskosten, registratiekosten, belastingen, enz...)
  • Bij herverkoop : opzoekingswerk om te verzekeren dat er geen openstaande schulden zijn zoals elektriciteit, water, gemeentebelasting, gemeenschapskosten, boetes, enz...
  • Afwikkeling van de contracten mbt water, elektriciteit voor nieuwbouw en voor de overzetting op naam van de nieuwe eigenaar voor wat betreft herverkoop.